Đăng Ký Giấy Phép Lao Động

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Dịch vụ tư vấn và xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (Work permit Services)

Tronghơn 20 năm qua với kinh nghiệm thực tế của mình trong việc tư vấn và làm các dịch vụ cho người nước ngoài về giấy phép lao động, CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ THUẾ H.T đã thực hiện việc xin cấp giấy phép lao động cho hơn 20.000 chuyên gia, nhà quản lý và lao động kỹ thuật với trình độ cao đến Việt Nam làm việc tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Những dịch vụ tư vấn, giải đáp và làm các thủ tục hành chính trong việc xin cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động được các khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân người lao động nước ngoài tin tưởng với sự chuyên nghiệp trong việc giải quyết nhanh chóng đơn giản các thủ tục tưởng như phức tạp để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và người nước ngoài thuận lợi trong quá trình làm việc. Chúng tôi không ngừng lỗ lực và nâng cao chất lượng dịch vụ để ngày một hoàn thiện và trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong các nhà tư vấn tại Việt Nam.

Những dịch vụ cấp giấy phép lao động của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ THUẾ H.T bao gồm các dịch vụ cấp giấy phép lao động ngắn hạn hoặc dài hạn tối đa là 2 năm cho người nước ngoài bao gồm:

  • Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý, các chức danh giám đốc, tổng giám đốc, giám đốc điều hành, chủ tịch công ty và các chức danh quản lý các phòng ban khác….
  • Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài
  • Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài
  • Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật là người nước ngoài
  • Dịch vụ xin cấp giấy miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Khi có nhu cầu sử về dịch vụ tư vấn và xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp các dịch vụ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Dịch vụ tư vấn và xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (Work permit Services)

Tronghơn 20 năm qua với kinh nghiệm thực tế của mình trong việc tư vấn và làm các dịch vụ cho người nước ngoài về giấy phép lao động, CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ THUẾ H.T đã thực hiện việc xin cấp giấy phép lao động cho hơn 20.000 chuyên gia, nhà quản lý và lao động kỹ thuật với trình độ cao đến Việt Nam làm việc tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Những dịch vụ tư vấn, giải đáp và làm các thủ tục hành chính trong việc xin cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động được các khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân người lao động nước ngoài tin tưởng với sự chuyên nghiệp trong việc giải quyết nhanh chóng đơn giản các thủ tục tưởng như phức tạp để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và người nước ngoài thuận lợi trong quá trình làm việc. Chúng tôi không ngừng lỗ lực và nâng cao chất lượng dịch vụ để ngày một hoàn thiện và trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong các nhà tư vấn tại Việt Nam.

Những dịch vụ cấp giấy phép lao động của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ THUẾ H.T bao gồm các dịch vụ cấp giấy phép lao động ngắn hạn hoặc dài hạn tối đa là 2 năm cho người nước ngoài bao gồm:

  • Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý, các chức danh giám đốc, tổng giám đốc, giám đốc điều hành, chủ tịch công ty và các chức danh quản lý các phòng ban khác….
  • Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài
  • Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài
  • Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật là người nước ngoài
  • Dịch vụ xin cấp giấy miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Khi có nhu cầu sử về dịch vụ tư vấn và xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp các dịch vụ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

09 79 89 54 74
Tư vấn miễn phí
Zalo Tư Vấn Phản hồi trong 5 Phút